Alapok » Ráadás »

A gitárkotta

A hangok, ritmusok, dinamikai teendők és a lejátszani valókhoz tartozó egyéb információk lejegyzésére a legalkalmasabb mód a kottázás.

A kottázás nem más, mint a muzsika kódolása, a lejátszása pedig a dekódolás. A szó a latin quota szóból származik, melynek a jelentése jegy, jegyzet, jelzés.

Jó dolog egy könyvet elolvasni, de az is jó dolog, ha valaki felolvas. Mindkét esetben valakinek a művét, gondolatait, betűkbe szedett érzelmeit, történeteit ismerhetjük meg. A betűk is kódok és aki olvassa, az képes megfejteni a sorba szedett jelekből a tartalmat. A kotta nem több, de nem is kevesebb az írott szövegnél.

Ha tudsz olvasni, megszólal fejedben az írott szöveg. A zene is képes megszólalni, ha a kottát olvasod. A betűk tanulásával sokat foglalkoztunk az iskolában és emiatt rendkívül egyszerű feladat számunkra az olvasás. Nem bonyolultabb a zene elolvasása sem a kottalapról. No persze erre is voltak törekvések az iskolai énekórákon, de ha lehet, inkább megutáltatták a diákokkal a kottázást, mint megszerettették. Pedig a cél nem ez volt.