Jazz » Jazz kíséret tanfolyam »

Jazz kíséret 1.

1. feladat

Elsőként ismerd meg a leckében használt akkordsor fogásait az E húrról indítva. Ez az akkordsor a G dúr párhuzamos mollja, vagyis az E moll hangnemre bejátszható harmóniák „listája”. A dúr illetve a moll hangsor hét hangból áll, és mindegyik hangjára felépíthető egy harmónia. A nyolcadik akkord (E7) egy vezető harmónia. Ez az akkord vezet vissza a kör elejére, ami Am7-el kezdődik. Rövid magyarázatként most csak annyival szolgálok, hogy minden harmóniára az ötödik fokán lévő dúr7 vezet. Am akkordnak az ötödik foka az E hang.

Az itt látható harmóniák négyeshangzatok, annak ellenére, hogy három hangból állnak. Mindegyik harmóniából csak a kvint hang hiányzik. Ez a hang a jazz zenében elhagyható, mert nem határoz meg erős jelleget. A négyeshangzat az a harmóniafelépítés, melyet a jazz zene már tud használni. Ez a stílus hármashangzatokat kíséretre jóformán egyáltalán nem használ, hiszen pont a többeshangzatok révén lesz összetettebb a hangzása, mint más stílusoknak.

Tanuld meg tehát ujjakkal megszólaltatva lejátszani ezeket az egyszerű fogásrendű akkordokat. A hüvelykujj mindig az E húron megszólaló basszushangot pengesse. A másik két hangot a mutató és a középső ujjak szólaltassák meg.